advies & nieuws

Duaal bestuursmodel in de NV onder het WVV: terug naar af?

Het WVV voorziet in drie bestuursmodellen voor de NV: het monistisch bestuur, de enige bestuurder en het duaal bestuur met een raad van toezicht en een directieraad.

Lees meer
Corona- handelshuurlening

De Vlaamse regering heeft per besluit van 29 mei 2020 voorzien in een handelshuurlening voor de ondernemingen die, omwille van de coronacrisis, verplicht hun deuren moesten sluiten. Deze steunmaatregel is enkel voorzien voor ondernemingen die gelegen zijn in het Vlaamse gewest.  Het doel van deze maatregel is om zowel de belangen van de huurder als van de verhuurder, die verbonden zijn door middel van een handelshuurovereenkomst, te behartigen.

Lees meer
het Hof van Cassatie schiet de hypothecaire schuldeiser te hulp bij het faillissement.

Op 12 maart 2020 heeft het Hof van Cassatie een einde gemaakt aan de jarenlange rechtsonzekerheid die bestond omtrent de gevolgen voor de hypothecaire schuldeiser die naliet een aangifte van schuldvordering in het faillissement te doen.

 

Lees meer
Tijdelijke Corona-werkloosheid en opschorting van de opzegtermijn.

Op 11 juni heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat bepaalt dat, wanneer de werkgever een opzegging van het arbeidscontract heeft laten betekenen aan een werknemer terwijl deze op tijdelijke werkloosheid door Corona is geplaatst, deze termijn wordt opgeschort.

Lees meer
Wanneer kan de tijdelijke bescherming van ondernemingen in moeilijkheden worden opgeheven?

In onze blog van 4 mei 2020 hebben we een toelichting gegeven over KB nr. 15 met betrekking tot een tijdelijke bescherming van ondernemingen die in moeilijkheden zijn ten gevolge van de COVID 19 pandemie. We hebben ook toegelicht dat het principe blijft dat opeisbare schulden moeten betaald worden en dat er geen misbruik mag gemaakt worden van de beschermingsmaatregel. Zeer recent kreeg Blienberg Advocaten de kans om het voorgaande te toetsen aan de praktijk.

Lees meer