gratis advies & nieuws

UPDATE 3 COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

1. Aanmoedigingspremie voor werknemers

2. Land- en tuinbouwsector

3. Vergoeding voor thuiswerk

4. Overheidsopdrachten

5. Uitstel verzekeringen

6. Corona hinderpremie

Lees meer
UPDATE COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

Begin deze week gaven we u een overzicht van de maatregelen die de overheid nam op 13 maart 2020. We kondigden toen aan dat er nog maatregelen zouden volgen. In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen die er deze week zijn bijgekomen. Keep you posted.

Lees meer
Wat kan u doen als uw onderneming getroffen is door het Coronavirus?

Op vrijdag 13 maart heeft de Vlaamseregering een aantal maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de Vlaamse ondernemingen.

A. Een voorlopige opsomming van de steunmaatregelen

B. Opschorting van betaling 

Lees meer
Wat als je als je onderneming haar contractuele verplichtingen niet meer kan naleven ten gevolge van de Coronacrisis?

A. Inhoud contract

1  Contractuele bepaling tot beëindiging van het contract wegens wanprestatie

2. Overmacht

B.  Bescherming tegen schuldeisers

Lees meer
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - De algemene vergadering in de BV

In het algemeen kunnen we zeggen dat de veranderingen voor de algemene vergadering van de BV eerder beperkt zijn gebleven in het WVV. Toch zet Blienberg Advocaten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Bijeenroepen van de algemene vergadering

In het licht van de vereenvoudiging is er een belangrijke wijziging omtrent het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan dient nu namelijk al de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen indien de aandeelhouders die 10% van het aantal aandelen hebben daarom verzoeken. Dit is een belangrijke versoepeling tegenover vroeger waar een grens van 20% de standaard was. Bovendien wordt het nalaten van die verplichting tot bijeenroeping niet meer strafrechtelijk bestraft.

Lees meer